• Emisja
 • ciarka
 • soll
 • fuckblack
 • stonerr
 • madlenaa
 • unfolded
 • simpleplan
 • Ohyeah
 • autunno
 • cosmiclife
 • nafali
 • k5s
 • zielone-banany
 • persona-non-grata
 • insanedreamer
 • stockholmsyndrome
 • gemma
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2018

Przez drzwi na morze, Konstanca (?), l. 30 XX w., arch. rodu Lis-Olszewskich, kopia J. Dehnela 
Reposted bycallasno-longer-kore
Pewnego dnia, w Petersburgu, w muzeum Anny Achmatowej zgromadzili się literaci, by powspominać Josifa Brodskiego. Przyjaciel poety, Tomas Venclova, opowiadał: "Josif powiedział mi, że jeśli po śmierci zjawi się na świecie, to pod postacią rudego kota...". Wtem na sali rozległo się głośne "miau" - wszedł rudy kocur. Literaci i ludzie kultury zamilkli. Po chwili rozległy się szepty: "nie do wiary", "kici, kici". Gość nawet nie miauknął.
— M. Nocuń, "Kocie słowa", Tygodnik Powszechny
Reposted byPorannyniezdarajointskurwysynxwyczesanagitaraxwszystkodupaLuukkanastypsychoticzwariowalam
Reposted fromagridoce agridoce viaSkydelan Skydelan
7533 d3ea 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viacoldwater coldwater
1796 2c27
Reposted fromSkydelan Skydelan viazabka zabka
6504 87d9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viablackheartgirl blackheartgirl
Reposted fromoll oll viablackheartgirl blackheartgirl
Ja chciałam, żeby było dobrze, żeby mnie ktoś przytulił, żeby pogadał, pośmiał się ze mną, żeby wyszedł ze mną na spacer i podzielił tęsknotę za psem. Żeby zrozumiał, że ja lubię książki i poczucie bezpieczeństwa, że właściwie to nic więcej od życia nie chcę, tylko psa, książkę i przyjaciela.
— Sylwia Kubryńska - "Kobieta dość doskonała"

Przyjaciel.

Potrzebuję przyjaciela. Ale nie takiego na chwilę. Kogoś nieobecnego, a równocześnie będącego w każdej złej chwili. Kogoś kto wysłucha mojego płaczu, powyciąga sztylety z moich pleców i opatrzy rany. Potrzebuję przyjaciela. Na zawsze. Nie na chwilę. Na wieczność. 
5460 be90 500
Reposted fromdoomedman doomedman viadesperateee desperateee
9537 f211 500

faekin-it:

inikorose:

The realist one

Feeling called out

Reposted fromlordminx lordminx viadesperateee desperateee
2549 51fc
Reposted frombloodymonk bloodymonk viadesperateee desperateee
8813 86f1
Reposted fromadkagar adkagar viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
0971 5010 500
0352 905e
Reposted fromdziewcze dziewcze viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl