• Emisja
 • ciarka
 • soll
 • fuckblack
 • stonerr
 • madlenaa
 • unfolded
 • simpleplan
 • Ohyeah
 • autunno
 • cosmiclife
 • nafali
 • k5s
 • zielone-banany
 • persona-non-grata
 • insanedreamer
 • stockholmsyndrome
 • gemma
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

prince-dybala

that feeling when you’re putting your makeup on and see yourself transform from 1 to a solid 1.5

6840 114d
Reposted fromMadristas Madristas viaalliwantisyou alliwantisyou
6659 f57a 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
6670 3bf1 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
6981 3ba8 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutoflove outoflove
6970 40b3 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutoflove outoflove
6231 ba71 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutoflove outoflove

I to już wszystko, i jeszcze tylko ja i mój niepokój, i noc. 
Reposted fromLottie Lottie viaoutoflove outoflove
4778 e72e 500
Reposted fromnyaako nyaako viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
Ilu ludzi samotnie przemierza życie tylko dlatego, że nie mogą być z tymi, których kochają?
— MJoannaC- “Mężczyzna z tuszem na dłoni”
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
8758 979e 500

Funkcjonuję. To dobre słowo na obecny stan rzeczy. Chodzę, mówię i oddycham, czasami nawet się uśmiechnę.
Czy mogę iść do psychiatry bez skierowania? Tzn. wiem, że można, ale chodzi mi o to, czy mogę do niego iść "ot tak", czy najpierw muszę iść do psychologa, który stwierdzi, że potrzebna mi pomoc psychiatry.
Reposted bytutus tutus
6386 c1d9
Reposted frommyname myname viamadadream madadream
5800 0e38 500
Reposted fromdusix dusix viamadadream madadream
6613 61bb 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamadadream madadream
5520 4b26 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viamadadream madadream
0016 fbc0 500
Reposted fromslodziak slodziak viamadadream madadream
3028 84ce
Reposted fromkrzysk krzysk viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl