• Emisja
 • ciarka
 • soll
 • fuckblack
 • stonerr
 • madlenaa
 • unfolded
 • simpleplan
 • Ohyeah
 • autunno
 • cosmiclife
 • nafali
 • k5s
 • zielone-banany
 • persona-non-grata
 • insanedreamer
 • stockholmsyndrome
 • gemma
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2017

0211 dff5 500
Reposted fromexistential existential
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari

October 22 2017

“Poczołgałam się z powrotem do łóżka i naciągnęłam prześcieradło na głowę. Ponieważ jednak przepuszczało światło, wtuliłam twarz w poduszkę, żeby stworzyć złudzenie, że jest noc. Zastanawiałam się nad tym, czy nie należałoby może wstać, ale nie mogłam znaleźć żadnego powodu. 
Nic na mnie nie czekało.”

Sylvia Plath "Szklany klosz"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary
0018 64b4 500
Find Lola rennt
Reposted byberlintravelling-without-movingniedoskonaloscrandoom
7586 05b6
Reposted fromdivi divi viayanek yanek
6874 9fda
Reposted fromhagis hagis viainsanedreamer insanedreamer
0035 993e
Reposted fromaletodelio aletodelio viajasmine-girl jasmine-girl
7728 2050 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaskynetpizza skynetpizza
9599 9f68 500
Reposted frombrumous brumous viaihearvoices ihearvoices
5253 94cf
Reposted frompulperybka pulperybka viatoniewszystko toniewszystko
9554 9332
Reposted fromkarahippie karahippie viaburnmyshadow burnmyshadow
Problemem nie są nogi, oczy czy usta - szepnął głos. - Problemy są zawsze w głowie.
— Leonie Swann – Sprawiedliwość owiec. Filozoficzna powieść kryminalna
Reposted fromflesz flesz viaanorexianervosa anorexianervosa
7863 32f2
Reposted fromGIFer GIFer viaPoranny Poranny
7302 d70e 500
Reposted fromdivi divi viaxnothumanalall xnothumanalall
4579 5d08 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vianiefajna niefajna
Decent cup of coffee
2483 536e 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds vialekkaprzesada lekkaprzesada
9360 b870
Reposted fromflowerstandman flowerstandman viasratatata sratatata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl