• Emisja
 • ciarka
 • soll
 • fuckblack
 • stonerr
 • madlenaa
 • unfolded
 • simpleplan
 • Ohyeah
 • autunno
 • cosmiclife
 • nafali
 • k5s
 • zielone-banany
 • persona-non-grata
 • insanedreamer
 • stockholmsyndrome
 • gemma
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

Zapaliłem papierosa, choć wcale nie chciało mi się palić. Ale musiałem coś robić. Nieustannie. Żeby nie myśleć. Żeby ani przez chwilę nie spojrzeć prawdzie w twarz. A raczej w twarze, bo prawda, którą chciałem poznać, miała ogrom twarzy. Dziesiątki, setki twarzy. Miała też jedną i przeogromną twarz; była nią bezsilność. Porażająca. Wiedziałam, czułem, że źle się dzieje, i nie potrafiłem niczego zrobić. Nie miałem wyjścia. Ot, po prostu nie miałem wyjścia. Być może wszystko to było złudzeniem, być może istniało jakieś rozwiązanie, ale nie potrafiłem go znaleźć.
— Jarosław Borszewicz "Mroki"
Reposted fromstercum stercum viaPoranny Poranny
1586 ee65
vk.com
Reposted fromshakeme shakeme viamaardhund maardhund
0286 2f06 500
Reposted fromniemadokaduciec niemadokaduciec viazmora zmora
9147 20dc 500
Reposted fromepicenegod epicenegod viamaardhund maardhund
9210 c292 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaAJK AJK
1646 9c11 500
Reposted fromkrzysk krzysk
Reposted fromgifz gifz viaPoranny Poranny
0592 b909
Reposted fromkrzysk krzysk viaNoirBlanc NoirBlanc
Reposted fromikari ikari
8376 e624
Reposted fromretaliate retaliate viaikari ikari
1654 766a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaikari ikari
5069 cf09
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viaPoranny Poranny
4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight viastonerr stonerr
0668 3bff 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaAJK AJK
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viastonerr stonerr
4365 82c3
Reposted fromSsomething Ssomething viastonerr stonerr
1702 c23f 500
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
5034 b279
Reposted fromcoeli coeli viaPrzygnebiona Przygnebiona
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl