• Emisja
 • ciarka
 • soll
 • fuckblack
 • stonerr
 • madlenaa
 • unfolded
 • simpleplan
 • Ohyeah
 • autunno
 • cosmiclife
 • nafali
 • k5s
 • zielone-banany
 • persona-non-grata
 • insanedreamer
 • stockholmsyndrome
 • gemma
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2018

7100 f06d 500
5873 a809
1775 2144 500
Reposted frombudas budas viaczoo czoo
0685 c273 500
Reposted fromsavatage savatage viaPoranny Poranny
To jest jeden z powodów, dla których ludzie zasypiają. Zasypiają, żeby oddalić się od tego, co ich denerwuje.
— Daniel Keyes “Człowiek o 24 twarzach”
  Zapragnij mnie.
— Markus Zusak - Posłaniec
Reposted fromIriss Iriss viamadadream madadream
Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
— (via deprywacja)
Reposted fromkostuchna kostuchna viadepresja depresja
nie mam pojęcia, co ktoś mógłby we mnie pokochać.
Reposted fromnotenough notenough viadepresja depresja
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viakotfica kotfica
Czy jest taka miłość, która mimo połamanych skrzydeł czeka? Mimo upływu lat czeka? Mimo rozbitego szkła czeka? Czy istnieje miłość, której nie zabiją żadne słowa, nie zasypie żaden śnieg, żadna burza nie ruszy? I mimo przerwy w zdarzeniach, mimo braku dotyku, prądu i ciepła tęskni? Nieporuszona. Żyje wciąż. Nadzieją.

— Kaja Kowalewska
Reposted fromallay allay viakotfica kotfica
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viaoutoflove outoflove
1753 d453 500
Reposted frommoai moai viaGunToRun GunToRun
Nauczył mnie na przykład, że należy ulegać swoim pragnieniom wtedy, kiedy nadchodzą, i nic nie odkładać na później.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaSalute Salute
2192 c90c 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaSalute Salute
Czym jest depresja? Depresja to ciągłe sekrety i ukrywanie przed najbliższymi jak bardzo popsutym i pokaleczonym się jest w środku
— (via sadness-killing–me)
Reposted fromkostuchna kostuchna vialottibluebell lottibluebell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl